โครงการพัฒนาการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาระดับสากลของครู

เมื่อวันที่ 5-19 มิ.ย. 53 ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ได้จัดทัศนศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้เรียนรู้นวัตกรรมที่ทันสมัยและมีแนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานกิจกรรมการเยี่ยม น.ร.ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค. ในเขตได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว (11 มี.ค. 54)

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ เดินทางจากกรุงโตเกียว เพื่อไปเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ สอบถามสภาพแวดล้อมในการศึกษา และนำถุงพระราชทาน น้ำดื่มรวม 125 แพ็ค (7.2 ลิตรต่อแพ็ค) จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ไปมอบให้กับนักเรียนไทยที่ศึกษาในเขตจังหวัดที่ได้รับอุบัติภัย 3 แห่ง  คือ Nihon University แคมปัสเมือง Koriyama จังหวัดฟุคุชิม่า  The University of Aizu จังหวัดฟุคุชิม่า และTohoku University จังหวัดมิยาหงิ  ระหว่างวันที่ 23 24  พฤษภาคม 2554

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมชมToyo College และ Toyo Institute of Food and Technology เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 53

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจำกรุงโตเกียว จะจัดโครงการทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนและข้าราชการลาศึกษาฝึกอบรม ได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการของญี่ปุ่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไป ในครั้งนี้ เอกอัครราชทูตไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวและภริยา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและภริยา และอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาเป็นเกียรติร่วมเข้าชมการทัศนศึกษาครั้งนี้ด้วย และมีนักเรียนไทยมาร่วมกิจกรรมด้วย 7 คน

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยม น.ร.หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่ 11 มี.ค. 54 ที่เมืองChibaและ Ibaraki

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และปัญหาสารกัมมันตภาพรังสีที่ทำให้มี นร.บางส่วนเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นเพื่อรอดูสถานการณ์ และบางส่วนที่กลับบ้านชั่วคราวเนื่องจากสถานศึกษาปิดภาคเรียนนั้น ขณะนี้เนื่องจากสถานศึกษาได้เปิดภาคเรียนแล้ว นร.ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดพื้นที่โดยรอบของจังหวัดที่ประสบทุกขภัย 3 จังหวัด เช่น จังหวัดอิบาระคิและจังหวัดจิบะได้เดินทางกลับมาแล้วเป็นส่วนใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

นายกรัฐมนตรีพบตัวแทนนักเรียนไทย นักเรียนทุนรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 มี.ค.55

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2555 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เลขาธิการ ก.พ.) ได้นำนักเรียนไทยจำนวน 57 คนที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะที่ห้องโอกิ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4