รายงานการไปเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ Yokohama City U. และ Yokohama National U.

เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2555 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.อลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี ได้เดินทางไป Yokohama City University (YCU) และ Yokohama National University (YNU) เพื่อเข้าเยี่ยมพบผู้บริหารและพบนักเรียนไทย โดยช่วงเช้าไปเดินทางไปยัง YCU พบคุณ Yoshiko Ebisu (Assistant Manager) International Academic Affairs Section ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยัง YNU ได้เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์  Shuji Mizoguchi (Vice President for Education Affairs), ศาสตราจารย์ Ichiro Araki (Special Advisor to the President for International Affairs), และศาสตราจารย์ Suzuki Masahisa (Coordinator, Office of International Relations เพื่อทำความรู้จักและรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยสำหรับแนะแนวด้านการศึกษากับนักเรียนไทยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ Tokyo U. of Agriculture

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.อลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินไปพบผู้บริหาร Tokyo U. of Agriculture และเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ Shiga U. เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 54

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการศึกษา)น.ส.อลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย Shiga  และเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่นั่น

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ Osaka Sangyo U. เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 54

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.อลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปพบผู้บริหาร Osaka Sangyo University  และเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่นั่น

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ Osaka Institute University

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.อลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปพบผู้บริหาร Osaka Institute University และเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่นั่น

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4