รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ Kanazawa University

KANAZAWA1

เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ  สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปพบผู้บริหาร Kanazawa University และเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่นั่น

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ Toyama University

Toyama1 คณบดีและอาจารย์Faculty of Science

เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ  สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปพบผู้บริหาร Toyama University และเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่นั่น

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯเยี่ยม นทร. ณ University of Tsukuba

003

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.30 น. อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ ได้เดินทางไป University of Tsukubaพบนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สถานศึกษาแห่งนี้ จำนวน 7 ท่าน เพื่อถามไถ่ด้านการเรียน การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ปัญหาที่ประสบในการเรียน การใช้ชีวิตและมีความยากลำบากที่เกิดจากภัยธรรมชาติบ้างหรือไม่ พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนแต่ละท่านศึกษาและการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยเมื่อสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย แนะนำการฝึกงานเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการเลือกหน่วยราชการชดใช้ทุน รวมทั้งพูดคุยถึงลักษณะการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและความเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลนักเรียนและแนะนำมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนที่มีความสนใจสถานศึกษาแห่งนี้ในอนาคตต่อไป

การพูดคุยเป็นไปอย่างกันเอง หลังจากนั้นนักเรียนได้พาอัครราชทูตที่ปรึกษาเดินชมมหาวิทยาลัยและเดินทางกลับในเวลา 16.00 น.

 

รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและน.ร.ไทย ณ Shimane U.

Shimane

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.อลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ได้เดินทางไปพบผู้บริหาร Shimane University และเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่นั่น

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ Tottori U.

Tottori

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.อลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ได้เดินทางไปพบผู้บริหาร Tottori University และเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่นั่น

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4