รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและน.ร.ไทยที่Kyoto U. of Art and Designและ Kyoto U. of Foreign Studies

Kyoto1

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่สนร. 2 คน ได้เดินทางไปพบผู้บริหารและเยี่ยมนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่ Kyoto U. of Art and Design และ Kyoto U. of Foreign Studies ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา เมืองเกียวโตนั้น เป็นเมืองเก่าแก่มีชื่อเสียงที่คงรักษาไว้ซึ่งมรดกโลกและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และยังได้รับการจัดลำดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกของปีพ.ศ. 2557 โดยนิตยสาร Travel + Leisure ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปีที่แล้วกรุงเทพฯครองลำดับ 1) 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานเยี่ยมนักเรียนไทยที่ Kyushu University

Kyushu1

เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)   น.ส.พรพิศ สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่ 2 คนได้เดินทางไปจังหวัดฟุคุโอกะ เพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่ Kyushu University โดยได้พบนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ และทุน พสวท.ที่ศึกษา ณ           Ito Campus จำนวน 2 รายและที่ศึกษา ณ Hakozaki Campus และ Ohashi Campus เป็นนักเรียนทุนส่วนกลาง ทุนกระทรวงวิทย์ฯ และทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 3 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักเรียนไทยที่Shinshu University

 

Shinshu1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้เดินทางไปพบผู้บริหารและเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ Shinshu University โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่ สนร. 2 คน ในช่วงเช้าได้เข้าพบกับผู้บริหารของ Global Education Center ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติของสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ ณ Kwansei Gakuin U. และ Osaka City U.

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ  สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปพบผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ ณKwansei Gakuin Universityเพื่อพูดคุยถึงความความเป็นอยู่และความก้าวหน้าทางการศึกษา ของนักเรียนที่เรียนอยู่ ณ สถาบันแห่งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีจบการศึกษาของนักเรียนไทยประจำปี พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนสอนภาษา JASSO

JASSO2015

เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2558   อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ   สมวงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษา ณ โรงเรียนภาษา JASSO ในครั้งนี้มีนักเรียนไทยที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นมีจำนวน 6 คน

โดยมีนักเรียนทุนไทยพัฒน์ 2 คน ซึ่งศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 1 ปี 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556  และเมื่อจบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว มีกำหนดเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในเดือนเมษายน 2558 นี้ 

ส่วนนักเรียนไทยจำนวน 4 คน ได้รับทุนของกระทรวงศึกษาธิการฯ ของญี่ปุ่น เมื่อจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแล้วจะเข้าศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตามโครงการทุนของกระทรวงศึกษาธิการฯของญี่ปุ่นต่อไป

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3