รายงานการดูงานโรงงานบริษัท Asahi Glass เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 53

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) จัดโครงการทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่นได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ และได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการของญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไป

ในการทัศนศึกษาครั้งนี้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) คุณวรินทร์ สุขเจริญ ร่วมทัศนศึกษาด้วย และมีนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษาครั้งนี้ 14 ท่าน โดยได้เข้าชมโรงงานของบริษัท Asahi Glass ที่ Kashima ซึ่งเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมของเมือง Ibaraki และมี Mr. Koji Okada (Director of Administration Group) เป็นผู้ต้อนรับ บรรยาย พร้อมทั้งพาชมโรงงาน

บริษัท Asahi Glass เป็นบริษัทที่ผลิตกระจกและเคมีภัณฑ์ สินค้าหลักได้แก่ กระจกที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เช่น กระจกกันความร้อน กระจกกันขโมย เป็นต้น ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ เป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเคมีนั้น มีผงคาร์บอเนต caustic soda, chlorine ผลิตภัณฑ์ที่ใช้Hydrofluoric acid เช่น สีเคลือบ เป็นต้น

สำหรับโรงงานที่ Kashima  นั้น อยู่ห่างจากกรุงโตเกียว 80 กม. ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1974 โดยเริ่มการผลิตกระจกแผ่น(板ガラス)ด้วยระบบ Float ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกระจกด้วยระบบ Float ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และภายในโรงงานเดียวกันมีส่วนที่ผลิตสารเคมีด้วย ปัจจุบันมีพนักงานภายในโรงงานรวมทั้งสิ้น 600 คน บนพื้นที่ 830,000 ตร.ม. ทางโรงงานมีการควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย โดย 20% ของพื้นที่ภายในโรงงานเป็นพื้นที่สีเขียว และของเหลือที่ได้มาจากการผลิตสามารถนำกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ได้ทั้งสิ้น

หลังจากบรรยาย คณะได้เข้าชมโรงงานในส่วนที่ผลิตกระจกแผ่น ภายในโรงงานมีเตาอิฐที่ทำหน้าที่หลอมวัตถุดิบ ภายในเตามีความร้อนถึง 1600 องศาเซลเซียสเพื่อหลอมวัตถุดิบที่ใช้ทำกระจก และใช้เทคโลยีพิเศษเพื่อให้ได้กระจกที่มีความเรียบเท่ากัน ปัจจุบันทรายที่ใช้ในการผลิตนั้นเป็นทรายจากประเทศออสเตรเลีย หลักจากนั้นเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูป และคลายความร้อนซึ่งใช้พื้นที่ยาวถึง 200 เมตร เพื่อคลายความร้อนของกระจก ล้างทำความสะอาด ตรวจสอบคุณภาพ และนำมาตัดให้ได้ความยาวตามที่ต้องการ ความหนาของกระจกแผ่นนั้นมีความหนาตั้งแต่ 3มม. ถึง 25 มม. หน้ากว้างจะไม่เกิน 4 เมตร แต่ความยาวสามารถผลิตได้ไม่จำกัด อย่างไรก็ตามตามกฎหมายการคมนาคมขนส่งญี่ปุ่น ในการบรรทุกสิ่งของนั้น จะต้องมีความยาวไม่เกิน 10 เมตร กระจกที่ผลิตส่วนใหญ่จึงยาวไม่เกิน 10 เมตร       

หลังจากนั้นได้แวะชมโรงงานผลิตกระจกกันความร้อน ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Low-E Glass ซึ่งจะนำกระจกแผ่นที่ผลิตได้นำมาเคลือบสารเคมีต่อไป ข้อดีของกระจกชนิดนี้คือ สามารถกันความร้อนจากภายนอกในหน้าร้อน และป้องกันการสูญเสียความร้อนในหน้าหนาวได้เป็นอย่างดี อันจะนำมาซึ่งการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลังจากนั้นได้ทำการถามตอบข้อสงสัย และจบการทัศนศึกษา

การดูงานครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตกระจกแผ่น การใช้เทคโนโลยี สารเคมี มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4