Logo

รายงานการดูงาน ณ โรงงานบริษัท Mitsui Chemicals เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2557

Mitsui1

เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ นำนักเรียนไทย เดินทางไปทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนที่โรงงานMitsui Chemicalsเป็นโรงงานผลิต Functional Chemicals, Functional Polymeric Materials, Polyurethane, Basic Chemicals, Petrochemicals และ แผ่นฟิล์มต่างๆ

 

โรงงานMitsui Chemicals โอซาก้า นั้นผลิตเคมีภัณฑ์หลายประเภท ซึ่งเป็นส่วนประกอบวัตถุดิบของใช้รอบตัวในชีวิตประจำวันมากมาย  เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ เป็นต้น มีเครือข่ายสาขาอยู่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตั้งแต่ในแถบเอเชีย ไปจนถึงทวีปอเมริกา

โรงงานMitsui Chemicals โอซาก้า ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองโอซาก้าเพียง 17 นาที และ 25 กิโลเมตร จากสนามบินนานาชาติคันไซ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1964 ในช่วงปีโชวะที่ 30 (ปีค.ศ. 1955) ยุคหลังสงครามประเทศญี่ปุ่นมีการเติบโตทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในช่วงปีโชวะที่ 40 (ปีค.ศ. 1965) การปีโตรเคมีถูกมองว่าจะกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความจำเป็นต่อโลกในอนาคต ทางบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องริเริ่มเรียนรู้และพัฒนาการปีโตรเคมี เป็นจุดที่ก่อให้เกิด โรงงาน  Mitsui Chemicals โอซาก้า แห่งนี้  

 ปีค.ศ. 1970 เริ่มนำ Naphtha มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑ์

 ปีค.ศ. 2004 สร้างโรงงานผลิต Polypropylene ขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งวิธีการผลิตที่ได้ริเริ่มขึ้นใหม่นั้น นับได้ว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบการผลิต Polypropylene เลยทีเดียว สามารถผลิต Polypropylene ได้ปีละ 300000 ตัน

 ปีค.ศ. 2008 เริ่มการผลิต Performance Polymers APEL

 ปีค.ศ. 2014 ครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งโรงงานโอซาก้า

 โรงงานมีส่วนการผลิตประมาณ 30 ส่วน มีโรงงานผลิตไฟฟ้า และโรงกลั่นน้ำเป็นของตัวเอง ภายในโรงงานจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ

 1.             พื้นที่ฝั่งตะวันตก   ศูนย์กลางการผลิต Ethylene จาก Naphtha

2.             พื้นที่ฝั่งตะวันออก   ศูนย์กลางการผลิต Ammonia จาก LPG

 งานหลักของโรงงานแห่งนี้คือนำเอา Naphtha และ LPG มาผลิต Synthetic Resin, Functional Polymeric, Basic Chemicals และ Functional Chemicals

 ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Synthetic Resin คือ Polypropylene (เป็นสินค้าสำคัญของโรงงาน ใช้ทั้งผลิตบรรจุภัณฑ์หีบห่ออาหาร ชิ้นส่วนรถยนต์ และเป็นส่วนประกอบการผลิตเคมีภัณฑ์อื่นๆต่อเนื่องได้อีกด้วย)  PVC , ABS และ APEL

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มFunctional Polymeric เป็นวัตถุดิบในการนำไปผลิตเคมีภัณฑ์ APEL เป็นเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกล้อง เลนส์ หรือวัสดุหีบห่อทางการแพทย์ เป็นต้น

 ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Basic Chemicalsได้แก่

 -   Phenol เป็นสื่อนำไฟฟ้าชนิดหนึ่งใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ หรือนำไปผลิตเป็น Bisphenol A ใช้ในการผลิตเป็น DVD หรือ ฝาครอบไฟรถยนต์

 -    Ethylene Oxide ใช้ในการผลิตผงซักฟอก แชมพู หรือแบตเตอรี่ Lithium Ion หรือนำไปผลิตเป็น Ethylene Glycol ซึ่งนำไปใช้ผลิตเป็นเส้นใย Polyester ต่อไป

 -   Ethanolamine ใช้ส่วนประกอบการผลิตเครื่องสำอางค์ เป็นต้น

 -  Methyl Methacrylate เป็นส่วนประกอบการผลิตแผ่นพลาสติกตู้ปลาขนาดใหญ่ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

 -   Isopropyl Alcohol เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา  เครื่องสำอางค์

 -   Formalin ใช้ผลิตยาฆ่าเชื้อ

 -  Ammonia เป็นส่วนประกอบนำไปผลิตครีมบำรุงผิว หรือ ไปผลิตเป็น Melamine เป็นต้น

 ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Functional Chemicals

 -   Silane เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแผ่น Solar Cell หรือสารกึ่งตัวนำ

 -   Acrylamide ใช้ผลิตสารเพิ่มความแข็งแรงให้กระดาษ สารกำจัดน้ำเสีย การผลิต Acrylamide เริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2012 ที่โรงงานนี้เป็นแห่งแรก ปัจจุบันได้แพร่หลายไปทั่วโลก

 ด้านการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย ทางโรงงานจัดตั้งหน่วยดับเพลิงเป็นของตนเอง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงงาน สามารถรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังร่วมมือกับบริษัทในละแวกใกล้เคียงด้วย

 ทุกๆปี นอกจากจะมีการฝึกซ้อมการรับมือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ร่วมกับผู้พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ยังจัดฝึกซ้อมร่วมกับ ตำรวจน้ำอีกด้วย

 ภายในโรงงานเอง วันที่ 16 ของทุกเดือน จะจัดซ้อมการรับมือกรณีเกิดอุบัติภัย อุบัติเหตุต่างๆ และจัดการฝึกซ้อมการรับมือกรณีเกิดแผ่นดินไหว สึนามิระดับต่างๆเป็นระยะ เช่น การซักซ้อมเรียนรู้เส้นทางหนีภัย การเตรียมสถานที่หลบภัย เป็นต้น

 ด้านการรักษามาตรฐานคุณภาพโรงงาน โรงงานแห่งนี้ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ISO 14001แล้ว ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม ทางโรงงานมีสถานบำบัดน้ำเสียก่อนการปล่อยน้ำทิ้งด้วย

 นอกจากนี้ โรงงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในพื้นที่ เช่น การแข่งขันเบสบอลสำหรับเด็ก ห้องเรียนเคมีเบื้องต้นสำหรับเด็ก เปิดให้เข้าชมหน่วยดับเพลิงของโรงงาน การออกทำความสะอาดเก็บขยะพื้นที่รอบนอกโรงงาน พนักงานของโรงงานมีการเข้าร่วมเทศกาลของท้องถิ่น  การจัดทำวารสารความรู้แจกฟรี เป็นต้น

 หลังจากจบการชมวีดีโอ เจ้าหน้าที่ได้พาขึ้นรถชมรอบบริเวณโรงงาน แล้วเข้าชมห้องควบคุมส่วนผลิต Polypropylyne ซึ่งที่นี่เป็นที่คิดค้นวิธีการผลิตโดยใช้ท่อส่งต่อเนื่องแทนเครื่องผลิตแบบหม้อ ซึ่งทำให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายในพื้นที่โรงงานส่วนการผลิตจะแทบไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ แต่ในส่วนห้องควบคุมจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

 นักเรียนได้ให้ความสนใจและมีคำถามต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตอบคำถามและชี้แจงได้อย่างละเอียด หลังจากนั้น นักเรียนได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ของโรงงาน Mitsui Chemicals โอซาก้า ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและเปิดโอกาสให้เข้าชมพื้นที่โรงงาน ซึ่งเป็นความรู้ที่จะยังประโยชน์ในการศึกษาและทำงานในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนไทยต่อไป

Mitsui2

 

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.