รายงานดูงานMitsubishi Industrial Museumและโรงงานผลิตไฟฟ้า J-Power Isogoวันอังคารที่ 4 มี.ค.57

JPOWER

เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ นำนักเรียนไทยจำนวน 18 คน เดินทางไปทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนที่ Mitsubishi Minatomirai Industrial Museumและโรงงานผลิตไฟฟ้า J-Power IsogoThermal Power Station ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

 Mitsubishi Minatomirai Industrial Museumเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีจุดเด่นก็คือผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสที่จะสัมผัสและรู้จักได้ในชีวิตประจำวัน โดยมีการนำเสนอให้สามารถเข้าใจได้ง่าย แบ่งเป็น 2 ชั้น มี 6 โซน ได้แก่

1. การบินและอวกาศ

แนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดของการคิดค้นพัฒนาด้านการบินและอวกาศที่ญี่ปุ่นภาคภูมิใจ ชมของจริง ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น (รุ่น LE-7และ LE-7A) ถ่ายรูปเหมือนตัวเองกำลังสวมชุดมนุษย์อวกาศ สัมผัสกับภาพการปล่อยจรวดผ่านจอ 360 องศา เป็นต้น

 2. ด้านท้องทะเล 

 เรียนรู้เกี่ยวกับการกำเนิดของโลกและทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับการวิจัยพัฒนา ชมเรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนโดยมนุษย์  ใช้สำหรับสำรวจใต้ทะเลลึกได้ถึง 6500 เมตร เพื่อสำรวจเกี่ยวกับพื้นพิภพและภูเขาไฟใต้ทะเลที่เป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว และทรัพยากรสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึก

 3. ส่วนของการดำเนินชีวิตประจำวัน

ให้แนวคิดการดำเนินชีวิตแบบ ecologyโดยเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตกระแสไฟฟ้า สะสมและใช้อย่างประหยัดเพื่อให้ปริมาณพลังงานที่ผลิตในบ้านเท่ากับพลังงานที่ใช้ไป

 4. การคมนาคมการขนส่ง

แนะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับการคมนาคม การขนส่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์น้อยที่สุดโดย Simulatorและ Diora

5. สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ค้นหาความหลากหลายของพลังงาน เช่น น้ำ ลม นิวเคลียร์ โซลาร์เซลล์ ถ่านหิน ความร้อนใต้พิภพ และการใช้พลังงานหลายอย่างรวมกันอย่างเหมาะสม

6. การคิดค้นเทคโนโลยี

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและหลักการที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และค้นหาจุดกำเนิดในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ

 นักเรียนได้ให้ความสนใจและเข้าชมทั้ง 6 โซน ช่วงบ่ายสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ เดินทางไปยังโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า J-Power Isogo Thermal Power Station เพื่อฟังการบรรยายและเข้าชมโรงงาน

J-Power เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีโรงงานผลิตทั่วประเทศญี่ปุ่นถึง 66 แห่ง โดยแบ่งเป็นใช้พลังน้ำในการผลิต 58 แห่ง ใช้ถ่านหินในการผลิต 7 แห่ง และใช้ความร้อนใต้พิภพในการผลิต 1 แห่ง ซึ่ง Isogo Thermal Power Station เป็น 1 ใน 7 แห่งของโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของ J-Powerที่ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โดยมีที่ตั้งอยู่ที่เขตโยโกฮาม่า จังหวัดคานากาว่า

Isogo Thermal Power Stationก่อตั้งในปลายทศวรรษที่ 1960 ตามนโยบายเกี่ยวกับถ่านหินของประเทศในช่วงนั้น เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ โดยใช้เทคโนโลยีหม้อต้มน้ำแบบ USC(Ultra Super Critical) เป็นระบบที่ทำให้การผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นและใช้เชื้อเพลิงน้อยลง นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการลดมลพิษที่เกิดการเผาไหม้ เช่น ไนโตรเจนออกไซด์ (Nox)ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sox)

 สำหรับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินของ Isogo Thermal Power Station เป็นการให้ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินใน Boilerทำให้น้ำที่ผ่านท่อที่มีจำนวนหลายพันที่อยู่ในBoilerร้อนและเกิดไอน้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูงซึ่งจะถูกส่งต่อมาหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ หลังจากนั้นไอน้ำดังกล่าวจะถูกส่งไปยังเครื่องเปลี่ยนสถานะแปรรูปให้คืนสภาพกลายเป็นน้ำอีกโดยใช้น้ำทะเลทำให้เย็นลงและจะถูกส่งไปยังท่อที่อยู่ใน Boilerอีกหมุนเวียนเป็นวงจรเช่นนี้

 นอกจากนี้ ขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินยังถูกนำไปรีไซเคิลใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน โดยเป็นส่วนผสมของคอนกรีต วัตถุดิบของซีเมนต์ และยังถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ย โดย J-Powerมีบริษัทในเครือที่ดำเนินกิจการการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขี้เถ้าของถ่านหินนี้ ด้วย

 Isogo Thermal Power Stationเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่และเป็นแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นที่ทำความตกลงกับเขตโยโกฮาม่าเกี่ยวกับการป้องกันมลภาวะที่เป็นพิษ และดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เช่น ทำการติดตั้งเครื่องกำจัดเขม่าควัน (Sox) พร้อมทั้งพยายามผลิตและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าในปริมาณคงที่สม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา

 นักเรียนได้ให้ความสนใจและมีคำถามต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตอบคำถามและชี้แจงได้อย่างละเอียด หลังจากนั้น นักเรียนได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ J-Power Isogo Thermal Power Stationที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้เปิดโลกทัศน์ชมขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงงาน ซึ่งเป็นความรู้ที่จะยังประโยชน์ในการศึกษาและทำงานในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนไทยต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4