สรุปการดูงานเรื่อง การเตรียมพร้อมรับภัยธรรมชาติ ณ วันที่ 1 ก.ค. 55

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 2555 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดสัมมนา เรื่อง การเตรียมพร้อมรับภัยทางธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีการเตรียมพร้อม และเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนระหว่างเกิดภัยพิบัติ

ในครั้งนี้ สนร. ได้พานักเรียนไปยัง Life Safety Learning Center (本所防災館) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟ Kinshicho ก่อนที่จะเข้ารับอบรมตามคอร์สของทางศูนย์ สนร.ได้ให้ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติตัวระหว่างเกิดแผ่นดินไหว การเตรียมพร้อมรับมือก่อนเกิดภัย และฝึกการใช้ระบบ Disaster Message Board ซึ่งสามารถทดลองใช้ได้ทุกวันที่ 1 ของเดือน รวมทั้งระหว่างสัปดาห์ป้องกันอุบัติภัย ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดการใช้ระบบดังกล่าวได้จากเวป สนร. ที่ http://www.thaiembassy.jp/education/content/view/177/41/

หลังจากนั้นได้เข้าอบรมตามคอร์สของทางศูนย์ ดังนี้ ชมภาพยนตร์การป้องกันภัย การรับมือภัยน้ำท่วมในเมือง การป้องกันแผ่นดินไหว การใช้ถังดับเพลิง และภัยจากใต้ฝุ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพยนตร์ป้องกันภัย เนื้อหาของภาพยนตร์กล่าวถึงการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในแถบตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อ 11 มี.ค. 54 มี่ผ่านมา โดยอธิบายถึงสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวอันก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ ความเร็วและความรุนแรงของคลื่นสึนามิ ความเสียหายที่ได้รับ รวมถึงการป้องกันภัยในอนาคตและความสำคัญของการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งอาสาสมัคร

การรับมือภัยน้ำท่วมในเมือง อธิบายลักษณะของตัวเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีต และถนนยางมะตอย อันก่อให้เกิดความร้อน เมื่อความร้อนลอยตัวไปเจอความเย็นที่อยู่ด้านบนของอากาศทำให้เกิดฝน อันเป็นที่มาของการเกิดฝนตกหนักกะทันหัน รวมทั้งปรากฎการ์นานิโย่ อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเมืองหลวง ด้วยเหตุนี้ หากเกิดฝนตกหนักกะทันหันให้หลีกเลี่ยงทางใต้ดิน อุโมงค์ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ทดลองการเปิดประตูฉุกเฉินกรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อให้เรียนรู้ว่าน้ำที่ท่วมเข้ามามีแรงดันที่อาจทำให้เราไม่สามารถเปิดประตูหนีได้ ดังนั้นหากตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว ขณะที่น้ำยังท่วมมาไม่มากให้รีบหนีทันที โดยได้จำลองประตูหนีภัย กรณีน้ำท่วมตั้งแต่ 10 ซม. 40 ซม. แล้วหากอยู่ในรถจะสามารถเปิดประตูหนีภัยได้หรือไม่ โดยน้ำท่วม 10 ซม. นั้นมีแรงผลักถึง 5 กก. โดยประมาณ

การป้องกันแผ่นดินไหว มีการใช้เครื่อง Simulator จำลองแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว โดยคณะดูงานได้ลองแรงสั่นสะเทือนระดับ 7 เป็นเวลาประมาณ 20 วินาที และได้เรียนรู้ว่าหากเกิดแผ่นดินไหว สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือ การป้องกันตัวเอง ระวังมิให้ศรีษะถูกกระแทก หากอยู่ในบ้านให้มุดใต้โต๊ะ และป้องกันตนเองจากการหล่นทับของสิ่งของ หากอยู่ข้างนอกให้ใช้กระเป๋าป้องกันศรีษะไว้ หากระหว่างที่เกิดแผ่นดินมีการใช้แก๊สไฟทำอาหารอยู่ ให้ป้องกันตัวเองจาการล้มกระแทกก่อน หากไม่สามารถปิดแก็สได้ก็ไม่ต้องพลีพลาม เนื่องจากระบบแก็สของประเทศญี่ปุ่นหากเกิดแผ่นดินไหวมากกว่าระดับ 5 แก๊สจะหยุดจ่ายโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ตู้หรือของที่วางในบ้านควรมีการป้องกันแผ่นดินไหว เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดกับผนังป้องกันการหล่น เป็นต้น

การใช้ถังดับเพลิง ก่อนอื่นให้ทุกคนสังเกตุว่าในที่พักอาศัย อาคารเรียน มีถังดับเพลิงอยู่ที่ใด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้สามารถไปหยิบใช้ได้ทันที ลักษณะการใช้ ใหัดึงสลักออก จับปลายสายฉีดของถังดับเชื้อเพลิงให้มั่นคง และออกแรงบีบถังดับเชื้อเพลิง โดยให้เน้นฉีดที่ต้นเพลิง ไม่ใช่เปลวเพลิง และหากอยู่ในสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้จริง ให้ตะโกนว่า 火事(Kaji) แปลว่า ไฟไหม้ เพื่อให้คนรอบข้างรับรู้และเข้ามาช่วยดับเพลิง นอกจากนี้ควรจัดเตรียมหากระป๋องดับเพลิงขนาดเล็กไว้ภายในห้องพัก กรณีเกิดเพลิงไหม้จากการทำครัว หรือไฟฟ้าลัดวงจร

ภัยจากไต้ฝุ่น ได้ทดลองแรงลมและความแรงของฝนกรณีเกิดไต้ฝุ่นที่มีความเร็วสูงสุด และหากเกิดไต้ฝุ่นแรงๆให้ระวังตัว เมื่อมีการประกาศภัยฉุกเฉินให้รีบไปยังศูนย์อพยพจนกว่าจะมีการยกเลิกการประกาศนั้นๆ

นอกจากนี้ ขอให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่นเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหว และภัยธรรมชาติต่างๆ โดยเตรียมถุงฉุกเฉิน ฝึกการใช้ Disaster Message Board รวมทั้งการนัดแนะกับเพื่อนๆ หรือพ่อแม่ที่ไทยว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉิน Disaster Message Board จะสามารถใช้ได้อย่างไรและจะติดต่อกันทางใด และไปหลบภัยที่ใด

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4