รายงานการดูงานโรงงานบริษัท Suzuki Motor Corporation ณ เมือง Shizuoka เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 53

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว จัดโครงการทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่นได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ และได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการของญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของบริษัท Toshiba และโรงงานบริษัท Tokyo Gas เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 53

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 53 สำรักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.)จัดโครงการทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่นได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์และได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการของญี่ปุ่นซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โรงงานผลิตรถยนต์Oppamaของบริษัท Nissan Motor Co.,Ltd.เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 54

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.)จัดโครงการทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่นได้มีโอกาสพบปะกันได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์และได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการของญี่ปุ่นได้ทั้งความสนุกสนานและเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงงานของบริษัท Shiseido เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 54

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) จัดโครงการทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่นได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ และได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการของญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โรงซ่อมบำรุงเครื่องบินของสายการบินJAL เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 55

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) จัดโครงการดูงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่นได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ และได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการของญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4