รายงานการไปดูงาน ณ Tomioka Silk Mill เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559

Embassyภาพก่อนออกเดินทาง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดโครงการดูงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการของญี่ปุ่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไป ในครั้งนี้ สนร.นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ  สมวงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สนร. 2 ราย ได้พานักเรียนไปดูงานที่ Tomioka Silk Mill ซึ่งได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลก ด้านอุตสาหกรรม ในปี ค.ศ.2014 (พ.ศ. 2557)

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการดูงาน The Railway Museum เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2558

Railway

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ 2 คน ได้นำนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจำนวน 18 ราย เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์รถไฟ (The Railway Museum) ตั้งอยู่ที่จังหวัดไซตามะ โดยออกเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในเวลา 9.45 น.

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการดูงาน ณ โรงงานบริษัท Mitsui Chemicals เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2557

Mitsui1

เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ นำนักเรียนไทย เดินทางไปทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนที่โรงงานMitsui Chemicalsเป็นโรงงานผลิต Functional Chemicals, Functional Polymeric Materials, Polyurethane, Basic Chemicals, Petrochemicals และ แผ่นฟิล์มต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานดูงานMitsubishi Industrial Museumและโรงงานผลิตไฟฟ้า J-Power Isogoวันอังคารที่ 4 มี.ค.57

JPOWER

เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ นำนักเรียนไทยจำนวน 18 คน เดินทางไปทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนที่ Mitsubishi Minatomirai Industrial Museumและโรงงานผลิตไฟฟ้า J-Power IsogoThermal Power Station ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

โรงงานกำจัดขยะและโรงงานบริษัทAjinomotoเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 56

Aji1

เมื่อวันพุธที่ 28 ส.ค. 2556 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดกิจกรรมดูงานโรงงานกำจัดขยะ ประจำเขตมินาโตะ และโรงงานบริษัท Ajinomoto สาขา Kawasaki เพื่อให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่นได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ และได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการของญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3