(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

Miya

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.อลินี  ธนะวัฒน์สัจจะเสรี  และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ได้เดินทางพบผู้บริหาร Miyazaki University และเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่นั่น

Miyazaki University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ได้รวมตัวกับมหาวิทยาลัยการแพทย์มิยาซากิ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีทั้งหมด 2 แคมปัส ได้แก่ Kibana Campus และ Kiyotake Campus เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 คณะใหญ่ ดังต่อไปนี้

1. Faculty of Education and Culture ประกอบด้วย Teacher Training Division และ Humanities and Social Sciences Division

2. Faculty of Medicine ประกอบด้วย School of Medicine และ School of Nursing

3. Faculty of Engineering ประกอบด้วยสาขาวิชา Applied Chemistry, Applied Physics and Electronic Engineering, Civil and Environmental Engineering, Electrical And Systems Engineering, Environmental Robotics, Computer Science and Systems Engineering, Mechanical Design Systems Engineering

นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ใน 4 คณะดังกล่าว และเพิ่มอีก 2 คณะ ได้แก่ Interdisciplinary Graduate School of Medicine and Veterinary Medicine และ Interdisciplinary Graduate School of Agriculture and Engineering

จากการสนทนากับผู้บริหาร ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร การแพทย์ และสัตวแพทย์

ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจำนวน 125 คน โดยมีนักเรียนไทยมาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และมีการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ทางมหาวิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยในไทย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยให้นักศึกษาแพทย์ และพยาบาลชาวญี่ปุ่นไปฝึกงานที่ไทย 1 เดือน และมีนักเรียนแพทย์ไทยมาฝึกงานที่ญี่ปุ่นเช่นกัน

ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเพิ่มนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้นเป็น 2 เท่า และกำลังดำเนินการสร้างหอพักสำหรับนักเรียนต่างชาติ และมีการตั้งสำนักงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วย

หลังจากนั้นได้พูดคุยกับนักศึกษาไทย ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับปริญญาโทและเอกที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขกับการเรียนที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3