รายงานการประชุมในโอกาสที่ท่านเลขาธิการ ก.พ.และคณะมาเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

Semi001

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนได้จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ท่านเลขาธิการ ก.พ. และคณะ เดินทางมาเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่อยู่ในกรุงโตเกียวและบริเวณโดยรอบเข้าร่วมทั้งหมด 41 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

ไม่ข้องแวะสารเสพติด

ไม่ให้ข้องแวะกับสารเสพติดและหลีกเลี่ยงการสมาคมกับผู้พัวพันกับสารเสพติด

     ในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมามีข่าวนักศึกษาในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเกี่ยวข้องกับสารเสพติดปรากฎในสื่อมวลชนบ่อยครั้ง  และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ (สนร.)ก็ได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากทางมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นหลายแห่ง

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4