แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายงวดเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

ถึง นักเรียนทุนรัฐบาล

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้แจ้งรายละเอียดการโอนค่าใช้จ่ายในงวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 ผ่านทางอีเมลเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน โปรดตรวจสอบรายการของท่านโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามทางอีเมล์ หรือติดต่อ สนร. โดยตรงต่อไป

JAN-MAR2022

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4