การปฏิบัติตัวในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 (ขยายระยะเวลา)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ 3 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต จังหวัดเฮียวโกะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และเพิ่ม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดไอจิ และจังหวัดฟุกุโอกะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ รัฐบาลมุ่งเน้นมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยมีการร้องขอให้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ปิดให้บริการ รวมทั้งให้ปิดร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอให้ประชาชนเดินทางและออกจากบ้านเฉพาะกรณีเร่งด่วนและจำเป็น และขอให้หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านหลังเวลา 20.00 น. ทั้งนี้ ไม่มีการสั่งปิดสถานศึกษาและยังจัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่กันไป แต่งดกิจกรรมชมรม

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ขอให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่นทั้งที่อยู่ในเมืองที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและเมืองอื่น ๆ ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่รัฐบาลกลางญี่ปุ่น รัฐบาลท้องถิ่น และสถานศึกษา กำหนดอย่างเคร่งครัด และมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตในสถานการณ์ช่วงนี้เพิ่มเติม ดังนี้

1.       หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน และการรับประทานอาหารนอกบ้าน การออกไปซื้อของตามห้างร้านโดยขอให้ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น เช่น ซื้ออาหารหรือของใช้จำเป็น เดินหรือวิ่งออกกำลังกาย โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ผู้คนแออัดหรือพลุ่กพล่าน และหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

2.       หากจำเป็นต้องออกจากบ้าน ขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เข้าข่าย 3Cs คือ Closed spaces (พื้นที่ปิด) Crowded places (พื้นที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด)

3.       เมื่อต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลาที่อยู่กับบุคคลอื่น ล้างมือไม่ต่ำกว่า 20 วินาที และใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 70% อีกครั้ง

4.      จัดตารางการใช้ชีวิตให้เป็นระบบ เช่น ตื่นเช้า ออกกำลังกาย ทบทวนหนังสือ เรียนออนไลน์ ทำความสะอาดบ้าน ทำอาหาร ทำงานอดิเรก พักผ่อน เข้านอนให้เป็นเวลา เพื่อรักษาสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายให้เป็นปกติ

5.       งดการชวนเพื่อน ๆ มาสังสรรค์ที่บ้าน หรือนัดพบตามที่ต่าง ๆ โดยอาจเปลี่ยนมาใช้การพบปะพูดคุยกันทาง LINE Facebook หรือ application อื่น ๆ แทน

 

หากต้องการคำปรึกษาท่านสามารถติดต่อ สนร. ได้เช่นเดิม ที่ 03-5424-0652 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารจาก สนร. ได้ทาง Facebook สนร.ญี่ปุ่น学生部และจากสถานทูตได้ทาง Facebook สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

ติดตามข่าวสารจาก Ministry of Health, Labour and Welfare ของประเทศญี่ปุ่น ได้ที่
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00079.html

สถานพยาบาลที่สามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษ

https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

10 พฤษภาคม 2564

 

 

 

 

 

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4