การปฏิบัติตัวในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น หลายกรณีไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และอาจรุนแรงเกินกว่าที่ระบบสาธารณสุขของญี่ปุ่นจะรับมือได้      เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว จังหวัดคานากาวะ จังหวัดไซตามะ จังหวัดชิบะ จังหวัดโอซากา จังหวัดเฮียวโกะ และจังหวัดฟูกูโอกะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ขอให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่นทั้งที่อยู่ในเมืองที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและเมืองอื่น ๆ ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่รัฐบาลกลางญี่ปุ่น รัฐบาลท้องถิ่น และสถานศึกษา กำหนดอย่างเคร่งครัด และมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตในสถานการณ์ช่วงนี้เพิ่มเติม ดังนี้

1.  หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน และออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น เช่น ซื้ออาหารหรือของใช้จำเป็น เดินหรือวิ่งออกกำลังกาย โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ผู้คนแออัดหรือพลุ่กพล่าน

2.หากจำเป็นต้องออกจากบ้าน ขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เข้าข่าย 3Cs คือ Closed spaces (พื้นที่ปิด) Crowded places (พื้นที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด)

3.เมื่อต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือไม่ต่ำกว่า 20 วินาที และใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 70 เปอร์เซนต์อีกครั้งหากสามารถทำได้

ศึกษาวิธีการล้างมือที่ถูกต้องได้ ที่นี่

4. จัดตารางการใช้ชีวิตให้เป็นระบบ เช่น ตื่นเช้า ออกกำลังกาย ทบทวนหนังสือ เรียนออนไลน์ ทำความสะอาดบ้าน ทำอาหาร ทำงานอดิเรก พักผ่อน เข้านอนให้เป็นเวลา เพื่อรักษาสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายให้เป็นปกติ

5. งดการชวนเพื่อน ๆ มาสังสรรค์ที่บ้าน หรือนัดพบตามที่ต่างๆ โดยอาจเปลี่ยนมาใช้การพบปะพูดคุยกันทาง LINE Facebook หรือ application อื่น ๆ แทน

6.  หากต้องการคำปรึกษาท่านสามารถติดต่อ สนร. ได้เช่นเดิมที่ 03-5424-0652 หรือทางอีเมล ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารจาก สนร. ได้ทาง Facebook สนร.ญี่ปุ่น 学生部และจากสถานทูตได้ทาง Facebook สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ติดตามข่าวสารจาก Ministry of Health, Labour and Welfare ของประเทศญี่ปุ่น ได้ที่

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html

สถานพยาบาลที่สามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษ

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

8 เมษายน 2563

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4