ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ สถาบัน International College of Technology, Kanazawa

**กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย**

สถาบัน International College of Technology, Kanazawa และ Strategic Wisdom and Research Institute 

จัด Workshop หัวข้อ Workshop หัวข้อ Innovation&Design Wokshop 2019:Bangkok

ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2562

สำหรับนักเรียนอายุ 13 -15 ปี No admission Fee

ผุ้ที่สนในสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4