ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับบลิว สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เพื่อศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี ในสาขาใดก็ได้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกเว้น แพทยศาสคร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ทางคลินิก และบริหารธุรกิจ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4