ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียดดังนี้ ที่นี่

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4