ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยภาควิชาเศรษฐศาสาตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสาตร์เกษตรและทรัพยากร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสาตร์เกษตรและทรัพยากร ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4