ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องด้วย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก ที่จบการศึกษา หรือใกล้จะจบการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. Packaging Technology

2. Chemistry เน้น Analytical chemistry

3. Mechanical Engineering

4. Chemical Engineering เน้น Mass transfer

5. Printing Technology

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4