ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงกับธนาคารกลางของประเทศ โดยจะพิจารณาให้เข้าฝึกงานตามความต้องการของฝ่ายงานต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยและที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ช่องทางการสมัคร คลิกที่นี่

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4