ประชาสัมพันธ์ทุนกระทรวงวิทย์ฯ (สมัครบัดนี้ - 27 กันยายน 2561)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561

รับสมัครบัดนี้ - 15 สิงหาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4