ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2560

เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด ในหลากหลายสาขาวิชา

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4