แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การปฏิบัติตัวในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 13 มกราคม 2564 100
แจ้งข่าวการโอนเงินงวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 18 ธันวาคม 2563 100
ทุนรัฐบาลประจำปี 2564 09 ธันวาคม 2563 81
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3 08 มิถุนายน 2563 366
ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 2 24 มีนาคม 2563 1109
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563 879
การระวังป้องกันตัว และการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากไวรัส COVID-19 21 กุมภาพันธ์ 2563 456

หมวดหมู่รอง

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4