แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การปฏิบัติตัวในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 (ขยายระยะเวลาถึง20 มิ.ย.64) 23 เมษายน 2564 139
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3 08 มิถุนายน 2563 519
ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 2 24 มีนาคม 2563 1237
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563 1022
การระวังป้องกันตัว และการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากไวรัส COVID-19 21 กุมภาพันธ์ 2563 574
ข่าวเพื่อทราบเรื่องการโอนเงินงวด เม.ย. - มิ.ย.64 28 กันยายน 2560 1468

หมวดหมู่รอง

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4