แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของช่วงการแพ่รระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 02 ตุลาคม 2563 16
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3 08 มิถุนายน 2563 297
การปฏิบัติตัวในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 08 เมษายน 2563 293
ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 2 24 มีนาคม 2563 1073
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563 812
การระวังป้องกันตัว และการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากไวรัส COVID-19 21 กุมภาพันธ์ 2563 429
แจ้งข่าวการโอนเงินงวด ตุลาคม -ธันวาคม 2563 21 กันยายน 2561 1882

หมวดหมู่รอง

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4