Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การปฏิบัติตัวในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉ…

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศสถา...

แจ้งข่าวการโอนเงินงวดเดือนมกราคม - มีนาค…

✻ข่าวเพื่อทราบ✻ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดำเนินกา...

ทุนรัฐบาลประจำปี 2564

ทุนรัฐบาลประจำปี 2564

สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 ตั้...

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรี...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4