Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายงวดเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายงวดเดือนมกราคม -…

ถึง นักเรียนทุนรัฐบาล สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได...

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

ประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะประสบภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น ๆ ได้ทุก...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4