Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานที่ปรึก…

ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง รับสม...

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน ก.พ.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาคร...

แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายงวดเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายงวดเดือนมกราคม -…

ถึง นักเรียนทุนรัฐบาล สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได...

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

ประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะประสบภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น ๆ ได้ทุก...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4